Vyhledávaní

Kam vyhodit staré pneumatiky?

2.12. 2021
Staré pneumatiky bohužel stále často najdeme válet se v příkopu, na poli či dokonce v lese. Každoročně jich dobrovolníci v rámci akce Ukliďme Česko dostanou z přírody tisíce. Připravili jsme pro vás návod, jak se rychle, jednoduše a hlavně ekologicky zbavit ojetých pneumatik.

Kam vyhodit staré pneumatiky? Do přírody určitě ne!

Většina lidí zpozorní, když řeší výběr nových pneumatik a jejich včasné přezutí. To máte rozměry pneumatik, výška dezénu, správný tlak atd. Co ale lidé často neřeší je to, kam vyhodit poškozené pneumatiky a co se starými pneumatikami.

Jak jistě víte, žádná pneumatika není nesmrtelná. Ale po konci své životnosti rozhodně nepatří do přírody, ale ani do popelnice, nebo nádoby na plastový odpad. Heslo třídit odpad zahrnuje i třídění pneumatik. Likvidace pneumatik je sice poměrně náročný proces, který však má z dlouhodobého hlediska určitě smysl.

Pneumatiky v přírodě

Proč by pneumatiky neměly končit na černé skládce?

Pneumatiky mají při nevhodné formě „likvidace“ nepříznivý dopad na přírodu a na životní prostředí. Jak je uvedeno výše, pneumatiky obsahují značné množství látek, některé jsou silně toxické. Ty samozřejmě v přírodě zůstávají a kromě toho po dlouhá léta krajinu hyzdí. Snad každý z nás již v životě v lese potkal černou skládku ověnčenou odhozenými pneumatikami. Vytváření černých skládek je přestupkem, za který hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč.

Proč pneumatiky nepálit doma?

Jarní opékání špekáčků na starých zimních pneumatikách je také krajně nevhodné řešení. Při spalování pneu vzniká velké množství toxických látek a nebezpečných plynů. Při pálení pryže a pneumatik se uvolňuje oxid síry, který dráždí dýchací cesty a může způsobit i nevratné poškození plic. Ekologická likvidace je přitom snazší, než by se mohlo zdát. Kam tedy se starými pneumatikami?

Zodpovědný přístup k likvidaci pneumatik je na každém z nás

Věděli jste, že cena za likvidaci pneumatiky je započítaná v jejich pořizovací ceně? Výrobci a prodejci pneumatik jsou povinni zřizovat místa zpětného odběru pneumatik. Od dubna 2016 spadají i pneumatiky mezi odpad, pro který platí kolektivní systém zpětného odběru. V ČR zařizuje zpětný odběr pneumatik ELTMA. Prohlédněte si seznam a mapu sběrných míst pneumatik.

Jaké je další využití odevzdané pneumatiky?

Jestli se ptáte, zda se dá pneumatika recyklovat, tak vězte, že ano. Pneumatiky lze využít jak materiálově, tak energeticky. Recyklace pneumatik v ČR je na poměrně dobré úrovni.

Z hlediska materiálů použitých při výrobě pneu je můžeme rozdělit na ocelové kostry, textil a gumy. Ocelové kostry jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Guma se zpracuje do gumového granulátu, ze kterého se vyrábí např. tlumící podlaha na workoutovém hřišti. Tato ekologická likvidace pneumatik tak přinese nejen starosti, ale také spoustu sportovní radosti

Existují také zařízení na energetické zpracování pneumatik. Takováto zařízení podléhají přísné kontrole a musí mít povolení ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí). Tato inspekce kontroluje a monitoruje systém spalování a vzniku emisí.

Další články poradny