Pneuboss
Giti winter top
Sledování
objednávky
košík
Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Prodávající:


TASY s.r.o.

IČ: 26936321

Sídlo: Mokrá 358, 664 04 Mokrá-Horákov

Zapsaný: v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně

Telefon: 773 09 03 07

e-mail: info@pneuboss.cz

č.účtu: 35-2075710217/0100

 

 1. Použití Všeobecných obchodních podmínek (VOP)

  Ustanovení těchto VOP se použijí na závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.pneuboss.cz

  Tyto VOP platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  V případě, že kupujícím je spotřebitel, se právní vztahy řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu VOP se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být VOP nijak krácena.

  Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuboss.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.
   

 2. Kupní smlouva

  Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

  Kupní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného uhrazení kupní ceny.

  Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:
   

         a. Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

         b. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu emailem.

         c. Prodávající potvrdí přijetí objednávky (akceptuje objednávku) kupujícímu emailem.

         d. Zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dopravu nabývá kupní smlouva účinnosti.

   

  Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

  Kupující dokončením a odesláním objednávky stvrzuje, že si přečetl a je seznámen s těmito VOP a že s nimi bez výhrady souhlasí.

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a

  účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Tasy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů Tasy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

   

 3. Platební podmínky


  Podmínky pro nákup zboží na splátky jsou uvedeny https://www.hellobank.cz/informace/nakupy-na-splatky

  Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním zboží, a to takto:


  dobírkou (způsob úhrady "DOBÍRKU"), 

  předem bankovním převodem, zboží bude odesláno po připsání částky na účet dodavatele 

  při osobním odběru v hotovosti nebo platební kartou (způsob úhrady "FAKTURA PŘEDEM"), 

  online platební kartou (způsob úhrady "ONLINE PLATEBNÍ KARTOU"),

  na splátky (způsob úhrady "ÚVĚREM HELLO BANK! BY CETELEM").

   

  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

   

 4. Ceny, závaznost, záruka

  Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému www.pneuboss.cz jsou uvedeny včetně sazby DPH. Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku. Kupující tak obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání a následném uzavření kupní smlouvy. Zaslaná objednávka je závazná. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba stanovená ze zákona ve výši 24 měsíců. Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí občanským zákoníkem, a to dle podmínek výrobce a s vyloučením ustanovení určených pro spotřebitele. Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce, takto způsobené vady nelze reklamovat u dodavatele. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl dodavatelem nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

 5. Způsob přepravy - Dodací podmínky

  Určité zboží je možné vyzvednou osobně, za manipulační poplatek 80 Kč za 1 ks pneu na jedné z provozoven prodávajícího TASY s.r.o. v Mokrá Horákově nebo ve Šlapanicích, a to v  době od pondělí do pátku 8:00 hod. do 16:00 hod. O místě vyzvednutí budou zákazníci informováni v sms. Objednávka je rezervována po dobu 3 pracovních dní. V případě nevyzvednutí nebo nepožádání o prodloužení se rezervace automaticky ruší. V případě požadavku na prodloužení úložní doby nás kontaktujte na e-mail info@pneuboss.cz nebo na telefonním čísle +420 544 425 324.

  Nebo zvolit možnost doručení prostřednictvím jednoho z dopravců DPD / WE DO / GLS / Česká pošta / PPL. Dopravce zvolí prodávající.

  Zboží je možné dodat pouze na adresu v České republice a cena dopravy za 1 ks pneumatiky je od 149 Kč vč. DPH.

  Náklady na dopravu hradí kupující.

  Při objednání více jak 40 ks pneumatik lze sjednat dohodou stran individuální přepravní podmínky.

  Obvyklá dodací doba je dva až šest dnů od objednání zboží, v případě platby převodem od úhrady kupní ceny zboží.

  V případě, že objednané zboží není skladem, prodávající informuje kupujícího o pravděpodobné době dodání zboží.

  Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené dopravcem či kupujícím.

 6. Reklamace

  Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.

  Prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu. Reklamace bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

  Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců. 

  Záruční doba pro právnické osoby a podnikatele se řídí podmínkami výrobce, které na vyžádání zašleme.

  Zboží je kupující povinen reklamovat písemně a doručit na adresu TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá.

  Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174. 

  Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů a kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

  V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží kupujícímu kupující.

  Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce, takto způsobené vady nelze reklamovat u dodavatele. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl dodavatelem nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.
   

 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění. Při vrácení zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty si prodávající vystavuje právo účtovat poplatek 50 Kč bez DPH/ks pneumatik a prodávající nevrací částku za dopravu. Při vrácení zboží po uplynutí 30-ti denní lhůty si prodávající vystavuje právo účtovat poplatek 100 Kč bez DPH/ks pneumatik a prodávající nevrací částku za dopravu. V případě objednání svozu k zákazníkovi prodávající účtuje 149 Kč/ks včetně DPH.

  Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena daná částka dle podmínek výše.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

  Dodavatel výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady na vrácení zboží dodavateli, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

  Vzorové odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
  Vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy zde.

  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.


  Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem
   

  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2


  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz


  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

   

 8. Ochrana a zpracování osobních údajů

  Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o ochraně osobních údajů). (z. o zpracování osobních údajů) a také ode  dne 25. května 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

  Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): Objednávek (uzavření kupní smlouvy), zasílání newsletterů a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.


  Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.


  Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.


  Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.


  Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu. Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.


  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

  • E-mail – dpo@vatnet.cz


  Poučení o zpracování osobních údajů

  Služba ověřeno zákazníky a ochrana osobních údajů​

  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 9. Účinnost

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.1.2021 a ruší předchozí znění VOP.

  Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
   

 10. Místo zpětného odběru

  TASY s.r.o.
  Mokrá 358
  664 04 Mokrá

  IČO 26936321
  DIČ CZ 26936321
  Zapsáno v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně
  č.účtu: 35-2075710217/0100

 11. Nákup na splátky

  http://www.pneuboss.cz/o-nakupu/nakup-na-splatky-cetelem

 

Produkt přidán do košíku
přejít do košíku zavřít
Pneuboss.ShoppingCart.PreviewDown.Loading