Pneuboss
PneuCare
Sledování
objednávky
košík
Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Prodávající:

TASY s.r.o.
IČ: 26936321
Sídlo: Mokrá 358, 664 04 Mokrá
Zapsaný: v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně
Telefon: 773 09 03 07
e-mail: prodej@tasy.cz
č.účtu: 35-2075710217/0100
 

 1. Použití Všeobecných obchodních podmínek (VOP)

  Ustanovení těchto VOP se použijí na závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.pneuboss.cz

  Tyto VOP platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  V případě, že kupujícím je spotřebitel, se právní vztahy řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu VOP se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být VOP nijak krácena.

  Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuboss.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.

 2. Kupní smlouva

  Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

  Kupní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného uhrazení kupní ceny.

  Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:

         a. Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

         b. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu emailem.

         c. Prodávající potvrdí přijetí objednávky (akceptuje objednávku) kupujícímu emailem.

         d. Zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dopravu nabývá kupní smlouva účinnosti.


  Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

  Kupující dokončením a odesláním objednávky stvrzuje, že si přečetl a je seznámen s těmito VOP a že s nimi bez výhrady souhlasí.

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a
  účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Tasy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo     smluvních partnerů Tasy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 3. Platební podmínky

  Podmínky pro nákup zboží na splátky jsou uvedeny https://www.pneuboss.cz/o-nakupu/nakup-na-splatky-hello-bank

  Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním zboží, a to takto:

  dobírkou (způsob úhrady "DOBÍRKU"), 

  předem bankovním převodem, zboží bude odesláno po připsání částky na účet dodavatele 

  při osobním odběru v hotovosti nebo platební kartou (způsob úhrady "FAKTURA PŘEDEM"), 

  online platební kartou (způsob úhrady "ONLINE PLATEBNÍ KARTOU"),

  na splátky (způsob úhrady "ÚVĚREM HELLO BANK! BY CETELEM").

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 4. Ceny, závaznost, záruka

  Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému www.pneuboss.cz jsou uvedeny včetně sazby DPH. Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku. Kupující tak obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání a následném uzavření kupní smlouvy. Zaslaná objednávka je závazná. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba stanovená ze zákona ve výši 24 měsíců. Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí občanským zákoníkem, a to dle podmínek výrobce a s vyloučením ustanovení určených pro spotřebitele. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 5. Způsob přepravy - Dodací podmínky

  Zboží je možné vyzvednou osobně, za manipulační poplatek od 40 Kč za 1 ks pneu v provozovně prodávajícího na adrese TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá, a to v  době od pondělí do pátku 8:00 hod. do 16:00 hod. Objednávka je rezervována po dobu 7 pracovních dní. V případě nevyzvednutí nebo nepožádání o prodloužení se rezervace automaticky ruší. V případě požadavku na prodloužení úložní doby nás kontaktujte na e-mail info@pneuboss.cz nebo na telefonním čísle +420 544 425 324.

  Nebo zvolit způsob doručení prostřednictvím dopravce - Česká pošta - Balík do ruky / GLS / DPD / PPL. 

  Zboží je možné dodat pouze na adresu v České republice a cena dopravy za 1 ks pneumatiky je od 65 Kč vč. DPH.

  Náklady na dopravu hradí kupující.

  Při objednání více jak 20 ks pneumatik lze sjednat dohodou stran individuální přepravní podmínky.

  Obvyklá dodací doba je dva až šest dnů od objednání zboží, v případě platby převodem od úhrady kupní ceny zboží.

  V případě, že objednané zboží není skladem, prodávající informuje kupujícího o pravděpodobné době dodání zboží.

  Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené dopravcem či kupujícím.

 6. Reklamace

  Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.
  Prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu. Reklamace bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

  Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců. 

  Záruční doba pro právnické osoby a podnikatele se řídí podmínkami výrobce, které na vyžádání zašleme.

  Zboží je kupující povinen reklamovat písemně a doručit na adresu TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá.

  Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174. 

  Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů a kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

  V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží kupujícímu kupující.

  Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
   

 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění.

  Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena zaplacená částka.

  Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Lhůta pro vrácení finanční částky začíná běžet dnem přijetí smlouvy o odstoupení kupní smlouvy.

  Prodávající výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady na vrácení zboží.

  Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

  Vzorové odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
  Vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy zde.

  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

   

  Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem
   

  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2


  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz


  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

   

 8. Ochrana osobních údajů

  Informace o kupujících prodávající uchovává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro marketingové účely, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 9. Účinnost

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.12.2015 a ruší předchozí znění VOP. 

  Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
   

 10. Místo zpětného odběru

  TASY s.r.o.
  Mokrá 358
  664 04 Mokrá

  IČO 26936321
  DIČ CZ 26936321
  Zapsáno v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně
  č.účtu: 35-2075710217/0100

 11. Nákup na splátky

  http://www.pneuboss.cz/o-nakupu/nakup-na-splatky-cetelem

 

Produkt přidán do košíku
přejít do košíku zavřít
Pneuboss.ShoppingCart.PreviewDown.Loading