Vyhledávaní

REKLAMACE

Pokud reklamujete pneumatiky zasíláte nám ji spediční službou vytiskněte a řádně vyplňte reklamační protokol a přiložte jej k reklamované pneumatice.
Bez vyplněného protokolu nebude reklamace přijata a pneu Vám bude zaslána na Vaše náklady zpět.

Reklamační protokol stáhnete zde.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI TASY S.R.O.

Záruční lhůta

Společnost TASY s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 2 let od data prodeje.
 

Záruka

Záruka poskytovaná společností TASY s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.
Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.
Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, kteeré bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.
V případě vrácení zboží z důvodů nepřevzetí objednávky (špatně objednané zboží, vrácení zboží v zákonné lhůtě aj.) a to jmenovitě se jedná o plechové disky a alu disky (disky z lehkých slitin) musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené,neopotřebené, nepoužité  a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v případě neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem.
Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky
 

Reklamace

Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.
Prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu.
Zákazník má právo uplatňovat reklamaci v provozovně  TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá. V provozní době po-pá 8,00-16,00hod.
Zboží je kupující povinen reklamovat písemně a doručit na adresu TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá.
Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.
V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží kupujícímu kupující.
Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
 

Náhrady

V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

Reklamační řád společnosti TASY s.r.o. se řídí platným českým právním řádem.
Reklamační podmínky se dále odkazují na Obchodni podmínky firmy TASY s.r.o. viz odkaz Obchodní podmínky.